17-DAGEN
- Sammen for å nå verdens viktigste mål

Vi ønsker deg velkommen til 17-dagen, som henviser til FN sitt bærekraftmål nr.17 «Samarbeid for å nå målene».

Vi har valgt å fokusere på det 17. bærekraftsmålet som tema for vår konferanse, og det med god grunn. Det 17. bærekraftsmålet handler om å styrke samarbeid for å nå alle de andre 16 målene. Dette betyr at dette målet er avgjørende for å oppnå en bærekraftig utvikling på globalt nivå.

I en verden med bekymring og utfordringer knyttet til energiusikkerhet på den ene siden, og de økende skadene som klimaendringene påfører jorden på den andre, er det vesentlig å jobbe sammen for å høyne omstillingstakten mot bærekraftige løsninger – både klima- og lønnsomhetsmessig.

For å lykkes med bærekraftsmålene trenger vi nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner, du og jeg, må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Vi håper at vår konferanse vil bidra til å styrke partnerskap og samarbeid på tvers av sektorer og bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid for alle. Dette blir en dag, der vi gjennom ulike perspektiver, skal øke vår innsikt og kunnskap rundt bærekraft, og hvordan vi sammen kan bidra fremover.

Du kan se frem til en dag med mange inspirerende foredrag. Våre foredragsholdere gir deg verdifull innsikt og kunnskap om bærekraft. Vi garanterer dagsaktuelle, lærerike og spennende foredrag fra noen av Nordens fremste på tema bærekraft.

Dagens foredragsholdere:

Marius Holm Rennesund, Konsulent, Thema Consulting
Elisa Johansen, Jurist bærekraft, Wikborg Rein
Christer Tryggestad, Energikonsulent, McKinsey & Company
Frode Hvattum, Visepresident Bærekraft, Freyr Batterier
Ingrunn Lie, Senior Konsulent, Klimaetaten i Oslo kommune
Victoria Fearnley Landmark, daglig leder i Flextools
Sigrun Gjerløv Aasland, Leder, Zero
Anders Habostad, Celsia
Bernhard Mauritz, Direktør Bærekraft, Yara
Kristin Sætherøy , Daglig Leder, Aneo Build AS
Anders Johansen, Danske Bænkers
Nikolai Astrup, Stortingsrepresentant, Høyre

Samarbeidspartner:

Hovedsponsor:

Sponsor:

Praktiske opplysninger:

01.juni 2023

Faglig program 
08.30 - 17.00

Middag og fest
17.30 og utover

Oslo Event Hub

 

Deltakeravgift:

Kunde (gratis)
Partner 3.500 + mva
Ekstern 5.000 + mva

Har du spørgsmål, ta kontakt med:

 

Ingeborg Frønsdal Fjeld Project manager - customer development & sustainability
Espen Fjeld Managing Director
Eirik Erstad Head of Sales
Jamdee Mace Dela Cruz Client Coordinator