Energi Salg Norge er den norske delen av Energi Danmark. Energi Danmark gruppen er Nordens største strømleverandør i bedriftsmarkedet. Selskapet er representert med mer en ti kontorer i Norden og Tyskland. Konsernet leverer over 30 TWh i året til næringsliv, offentlig forvaltning og energiverk. Omsetning var over 17 milliarder DKK i 2017. Energi Danmark gruppen er ISO-sertifisert i henhold til ISO-9001 og ISO-14001.

We are proud to enter the Climate Pact with the City of Oslo and we commit to work purposefully to help achieve the city's climate targets. We will use new solutions to cut own emissions and we will work for other businesses to do the same.
Espen Fjeld, Managing Director Energi Salg Norge
1/3 Våre tjenester
2/3 Porteføljeforvaltning
3/3 One Stop Shop
Kraftomsetning
Har du spørsmål vedrørende noen av våre produkter, eller vil du bare vite mer om oss Kontakt Energi Salg Norge