Energi Salg Norge er den norske delen av Energi Danmark. Energi Danmark gruppen er Nordens største strømleverandør i bedriftsmarkedet. Selskapet er representert med mer en ti kontorer i Norden og Tyskland. Konsernet leverer over 30 TWh i året til næringsliv, offentlig forvaltning og energiverk. Omsetning var over 17 milliarder DKK i 2017. Energi Danmark gruppen er ISO-sertifisert i henhold til ISO-9001 og ISO-14001.

1/3 Våre tjenester
2/3 Porteføljeforvaltning
3/3 One Stop Shop
Kraftomsetning
Har du spørsmål vedrørende noen av våre produkter, eller vil du bare vite mer om oss Kontakt Energi Salg Norge