Konsern - Energi Danmark - Energi Salg Norge

Konsern

Energi Salg Norge er en del av Energi Danmark A/S, Danmarks største krafthandelsselskap.

Med etableringen av Energi Salg Norge i 2010, har konsernet krafthandelsselskaper i alle de fire nordiske landene, samt i Tyskland. Gjennom denne nordiske representasjonen kan Energi Salg Norge og konsernet dekke også nordiske selskapers kraftbehov og oppnår også et rasjonale ved at man bare trenger «one point of contact» for å få tilbud og tilretteleggelse av en nordisk opphandling.

Konsernet er også etablert med et eget selskap i Tyskland for å kunne håndtere tyske kunder, og for eksempel nordiske kunder med anlegg i Tyskland.

Et av konsernets nøkkelselskaper er Energi Danmark Securities A/S i København. Her arbeider mange dyktige forvaltere med markedsovervåkning og kraftforvaltning for å levere gode kraftpriser til konsernets kunder, i nært samarbeid med søsterselskapene i Norden og for Norges del – Energi Salg Norge AS.

Lær mer om konsernet i  denne videoen:

Energi Salg Norge har siden salgsstart vinteren 2010/2011 hatt en betydelig vekst og leverer i dag til både private bedrifter og offentlige bedrifter over hele landet. Selskapet er solid og innehar AA-rating hos Soliditet.

Velkommen til oss, og vi skal gi din bedrift et skreddersydd tilbud om kraftleveranse enten selskapet opererer bare i Norge eller har anlegg i andre land i tillegg.

Energi Salg Norge har hovedkontor på Skøyen i Oslo.

Kontakt Energi Salg Norge