Personvern- og cookie-policy

Personvern- og cookie-policy (”Personvern- og cookie-policy”) gjelder for www.energisalgnorge.no (”Nettstedet”), som eies og drives av Energi Danmark A/S, Hedeager 5, 8200 Aarhus N, Danmark, CVR-nr. 17225898 (”Energi Danmark A/S”) . Energi Danmark er ansvarlig for behandlingen av de personopplysningene vi behandler som omhandler deg

1. Hvilke opplysninger samler vi inn?

Energi Danmark kan behandle opplysninger du enten har oppgitt på Nettstedet, som et ledd i kundeforholdet med Energi Danmark eller som registreres ved hjelp av cookies/informasjonskapsler. En cookie eller informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i din nettleser, for å gjenkjenne datamaskinen din hvis du kommer tilbake flere ganger.

 • Navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer
 • Andre opplysninger, som f.eks. bedriftsnummer, som du har oppgitt ved bruk av Nettstedet.
 • Opplysninger du oppgir ved kontakt med Energi Danmark.
 • Opplysninger om besøkene på Nettstedet som omfatter, men som ikke er begrenset til, datatrafikk, lokaliseringsdata og annen kommunikasjonsdata.
 • Opplysninger om din smarttelefon, bærbar eller stasjonær PC, inkludert IP-adresssen din, operativsystem og nettlesertype.

Energi Danmark kan ytterligere behandle opplysninger om deg som mottas fra selskaper tilknyttet konsernet eller som er offentlig tilgjengelige.

2. Hva brukes de innsamlede opplysningene til?

 • Til å sikre at innholdet på Nettstedet presenteres på mest mulig effektiv måte for deg.
 • Til å kontakte deg med nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg og hvor du har samtykket til å bli kontaktet med slike formål, eller hvor lovgivningen åpner for at Energi Danmark kan kontakte deg uten at du samtykker.
 • Til å gjennomføre undersøkelser med tanke på å forbedre interaksjonen din med Nettstedet.
 • Til å gi deg oversikt over faktureringsopplysninger og lignende.
 • Til å kommunisere med deg.
 • Til systemadministrasjon.
 • Til å måle trafikk på Nettstedet. Formålet er dessuten spesifisert herunder:

Formål med bruk av cookies:

interne / førsteparts-cookies

eksterne / tredjeparts-cookies

teknisk funksjonalitet

Nei

Ja

trafikkmåling

Nei

Ja

annonseavvikling (brukermåling, frekvens og lignende)

Nei

Ja

atferdsbasert individuelt målrettet annonsering

Nei

Nei

 
3. Hvor og hvordan oppbevares de personlige opplysningene dine?

Energi Danmark har tatt nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at opplysninger ubevisst og ulovlig tilintetgjøres, mistes eller forringes, samt mot at de havner hos uvedkommende, misbrukes eller behandles i strid med lovgivning eller vår personvern- og cookie-policy.

Alle opplysningene gitt til Energi Danmark oppbevares på en sikker server. De personlige opplysningene dine oppbevares på servere med begrenset adgang, plassert i sikrede anlegg som kontrolleres løpende for å avgjøre om våre personopplysninger håndteres forsvarlig.

Vi oppbevarer ikke personopplysningene dine lenger enn nødvendig.

Cookies lagres over ulik tidslengde, men de sletter normalt seg selv etter 12-24 måneder. Noen cookies, som for eksempel opt-out/fravalgscookies, kan lagres i opptil 10 år forutsatt at du ikke selv sletter dem i mellomtiden. Merk at cookies fornyes etter hvert besøk.

Følg denne veiledningen for å slette eller blokkere cookies: https://cookiecontroller.com/.

Hvis du ønsker å blokkere cookies som angår Google Analytics, kan du gjøre det her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4. Blir mine personopplysninger videregitt?

Personopplysningene dine blir aldri videregitt til en tredjepart uten at du selv uttrykkelig har akseptert dette. Energi Danmark samler heller ikke inn personopplysninger uten at du selv har gitt oss opplysningene.

Energi Danmark kan allikevel videresende opplysningene dine til selskaper tilknyttet konsernet når det skjer i samsvar med lovgivningen og vår personvern- og cookie-policy. Personopplysningene dine kan i enkelte tilfeller sendes til tredjeland.

5. Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger Energi Danmark behandler om deg, og til å korrigere eventuelle feil på forespørsel. Du har rett til å få informasjon om:

 • hvilke opplysninger som behandles
 • hvilken kilde opplysningene er hentet fra
 • formålet med behandlingen
 • til hvilke mottakere eller grupper av mottakere opplysningene videresendes
 • Du har rett til å få korrigert uriktige opplysninger om deg selv
 • I spesielle tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg før tidspunktet for vår vanlige generelle sletting.
 • Du har i enkelte tilfeller rett til begrense behandlingen av personopplysningene dine
 • Du har i enkelte tilfeller rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, i tillegg til å få overført disse personopplysningene fra én dataansvarlig til en annen uten hindring.

Du har til enhver tid rett til å trekke samtykket tilbake eller benytte deg av rettighetene over. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på kontaktopplysningene under i punkt 7.

Hvis du velger å trekke samtykket tilbake, vil dette ikke påvirke lovligheten av vår behandling av personopplysningene på bakgrunn av ditt tidligere meddelte samtykke, inntil tidspunktet for tilbaketrekkingen. Hvis du trekker samtykket tilbake, har det derfor først virkning fra dette tidspunktet.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om registrertes rettigheter på www.datatilsynet.dk

6. Endring av personvern- og cookie-policy

Energi Danmark oppdaterer vår personvern- og cookie-policy løpende. Alle endringer offentliggjøres på Nettstedet.

7. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om vår personvern- og cookie-policy eller bruk av Nettstedet, er du velkommen til å ta kontakt med oss på gdpr@energisalgnorge.no.

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.dk