Porteføljeforvaltning

 

Med denne avtalen får kunden mulighet til å tilpasse sin egen strømavtale til detalj i samspill med den beste kompetansen i markedet. Fleksibiliteten i avtalen er stor og gir rom for å endre strategi i løpet av avtaleperioden, for å kunne aksjonere på plutselig uforutsette hendelser i markedet. 

Med Porteføljeforvaltning får dere:

  • Løpende individuell rådgivning og rapportering
  • Risikohåndtering tilpasset deres strategi
  • Personlig forvalter

Mulig prissvingninger

Lav
Middels
Høy
Når budsjett er viktigst

En strategi for bedrifter som ønsker høyt fokus på sikkerhet og stabilitet i forhold til planlegging av budsjett og forutsigbarhet.

Utnytte markedsmuligheter

En strategi som hovedsakelig fokuserer på et forutsigbart budsjett, men som samtidig har mulighet til å utnytte de største svingningene.

Lavest mulig pris

En strategi med porteføljeforvaltning for bedrifter som ønsker optimale muligheter til å​ utnytte prisvariasjonene i markedet, og samtidig ha lavest mulig pris. Denne​ strategien passer både for kortsiktig og langsiktig sikring.

Sterkt fokus på budsjett

En Maks/Min strategi passer for ditt selskap om man ønkser lavest mulig risiko totalt, samt å ha fokus på budsjettstabilitet. ​

Sterkt fokus på budsjett, samt fokus på å utnytte markedsmuligheter

Strategien «staircase hedging" følger markedet tett ved inkrementell sikring.

Utnytte markedsmuligheter

70/30-strategien fokuserer på å minimere prissvingninger, samtidig som den gir rom for handelsoptimalisering.

Høyt fokus på både prisstabilitet og budsjettpris

Indeksstrategien passer for selskaper som ønsker å eliminere prissvingninger over tid og alltid oppnå gjennomsnittlig markedspris eller bedre.

Sterkt fokus på budsjett

Max/min strategien er for selskaper som ønsker lavest mulig risiko for prissvingninger, men samtidig mulighet for handelsoptimering.

Høyt fokus på prisstabilitet

90/10 strategien er for selskepene som ønsker lavest mulig risiko for prissvingninger, men samtidig større handlingsrom for handelsoptimering.

Lav
Middels
Høy

Mulig risikopåvirkning

For mer informasjon om Porteføljeforvaltning, les mer på konsernets nettsider eller ta kontakt med:

Lorents Hansen Senior Portfolio Manager