Porteføljeforvaltning - Energi Salg Norge

Porteføljeforvaltning

Med denne avtalen får kunden mulighet til å tilpasse sin egen strømavtale til detalj i samspill med den beste kompetansen i markedet. Fleksibiliteten i avtalen er stor og gir rom for å endre strategi i løpet av avtaleperioden, for å kunne aksjonere på plutselig uforutsette hendelser i markedet.

Med Porteføljeforvaltning får dere:

  • Løpende individuell rådgivning og rapportering
  • Risikohåndtering tilpasset deres strategi
  • Personlig forvalter

For mer informasjon om Porteføljeforvaltning, les mer på konsernets nettsider eller ta kontakt med:

Lorents Hansen
Lorents Hansen
Senior Portfolio Manager