Nordisk leveranse - Energi Salg Norge

Vi kan hjelpe deg i hele Norden

Som eneste aktør tilbyr Energi Salg Norge, med sine søsterselskap og morselskap, krafleveranse til hele Norden og Tyskland. Nordisk leveranse er en løsning for virksomheter med flere avdelinger i de nordiske landene.

Nordisk leveranse er et resultat av et samarbeid mellom fem land. Morselskapet i Danmark er Energi Danmark A/S og datterselskapene i Sverige, Finland, Norge og Tyskland.

For oss handler det om å gjøre det enklere for deg å kjøpe strøm. Dette betyr at du har ett kontaktpunkt i stedet for en individuell kontakt for hvert land. Gjennom vår satsning tilbyr vi ferdig konterte kraftfakturaer for hele foretaket.

Hvorfor skal din bedrift velge Nordisk leveranse?

Svaret på dette spørsmålet er enkelt – med Nordisk leveranse får du:

• Ett enkelt kontaktpunkt
• En enkel løsning på ditt energibehov
• En felles oversikt over de fem landene
• Kunnskapsdeling mellom de fem landene
• Kundeservice i det foretrukne språket for enkelte divisjoner

Gjennom en nordisk leveranse samler vi all kunnskap fra våre dedikerte ansatte og passer på at du får den beste løsningen for alle dine avdelinger. Vi anser oss selv en sterk og troverdig partner. Som en konsern med over tyve års erfaring innen energibransjen, vet vi vår vei rundt i energisektoren, herunder energihandel, risikostyring, porteføljestyring og balanse mellom produksjon og forbruk.

Kontakt Energi Salg Norge