Energi Salg Norges 17-Dagen 2024

Energi Salg Norge AS har gleden av å invitere til konferanse den 23.mai 2024 på Oslo Event Hub. Der vi gjentar suksessen og setter bærekraft på agendaen.

Dette blir en dag, der vi gjennom ulike perspektiver, økte vår innsikt og kunnskap rundt bærekraft, og hvordan vi sammen kan bidra fremover.
Samfunnet skal fra festtaler til faktisk handling, og næringslivet fra styremøter og kaffeprat til praksis. Vi er nødt til å forholde oss til det i dag, for å lykkes i morgen. 

Hvorfor en konferanse om bærekraft?

I en verden med bekymring og utfordringer knyttet til energiusikkerhet på den ene siden, og de økende skadene som klimaendringene påfører jorden på den andre, er det viktig å jobbe for å høyne omstillingstakten mot bærekraftige løsninger – både klima- og lønnsomhetsmessig.

Når etterspørselen etter olje og gass går ned, er vår jobb for kommende generasjoner, å sikre et energisystem som skal takle fremtidens utfordringer, knyttet til fornybar produksjon og lavere utslipp.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

 

Ingeborg Frønsdal Fjeld Project manager - customer development & sustainability
Espen Fjeld Managing Director
Eirik Erstad Head of Sales
Jamdee Mace Dela Cruz Client Coordinator