Miljøpolicy - Energi Salg Norge

Miljøpolicy

Vi skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø. Vi skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

Fokusområder:

  • Vår største miljøpåvirkning skyldes utslipp fra flyreiser, vi har derfor satt oss konkrete mål om redusert transportbehov eller mål for å legge om til nullutslippstransport.

  • Miljøpåvirkningen skyldes også avfallshåndtering på kontoret og energibruk, derfor har vi satt oss mål om å endre og forbedre oss på disse områdene. 

Energi Salg Norge AS sin miljøpolicy skal være synlig og preget av åpenhet. Våre ansatte skal kjenne til og identifisere seg med miljøpolicyen.

Hva forplikter vi oss til?

Vi i ledelsen skal årlig vurdere virksomhetens arbeid for å nå målene innen klima, miljø og arbeidsmiljø. Hensikten er å vurdere måloppnåelse og forstå hvilke tiltak som fungerer. Vurdering av måloppnåelse er nyttig å se på når vi skal justere våre mål innen klima, miljø og arbeidsmiljø.
Espen Fjeld, Administrerende direktør i Energi Salg Norge

Dersom du har noen innspill til vårt videre arbeid med Klima og Miljø, vennligst ta kontakt med bærekraftsansvarlig, Ingeborg Fjeld. 

 

Ingeborg Frønsdal Fjeld
Ingeborg Frønsdal Fjeld
Project manager - customer development & sustainability