Miljøpolicy - Energi Salg Norge

Miljøpolicy

Vi skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø. Vi skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

Fokusområder:

  • Vår største miljøpåvirkning skyldes utslipp fra flyreiser, vi har derfor satt oss konkrete mål om redusert transportbehov eller mål for å legge om til nullutslippstransport.

  • Miljøpåvirkningen skyldes også avfallshåndtering på kontoret og energibruk, derfor har vi satt oss mål om å endre og forbedre oss på disse områdene. 

Energi Salg Norge AS sin miljøpolicy skal være synlig og preget av åpenhet. Våre ansatte skal kjenne til og identifisere seg med miljøpolicyen.

Hva forplikter vi oss til?

Som en av Nordens største strømleverandører har vi et ansvar også ovenfor våre kunder. Jeg anser det som suksess når vi som strømleverandør på lønnsomt vis kan levere energibesparende avtaler til våre kunder. Det er vinn vinn vinn for oss, kunde og kloden vår.
Kristina Nybakken, Bærekraftspådriver i Energi Salg Norge
Kristina Nybakken, Bærekraftspådriver i Energi Salg Norge

Dersom du har noen innspill til vårt videre arbeid med Klima og Miljø, vennligst ta kontakt med bærekraftsansvarlig, Ingeborg Fjeld. 

 

Ingeborg Frønsdal Fjeld
Ingeborg Frønsdal Fjeld
Project manager - customer development & sustainability
Kristina Nybakken
Kristina Nybakken
Project manager - customer development & sustainability