Om oss

Energi Salg Norge er den norske delen av Energi Danmark gruppen; Nordens største strømleverandør i bedriftsmarkedet. Gruppen leverer ca 40 TWh i året til næringsliv, offentlig forvaltning og energiverk. 

Energi Salg Norge er Norges nest største strømleverandør til bedriftsmarkedet i Norge. Selskapets visjon er å være en stabil og langsiktig partner og en viktig del av verdikjeden til virksomheter i privat og offentlig sektor. Selskapet er et heleid datterselskap av Energi Danmark. Vårt hovedkontor ligger i Oslo, og vi har et avdelingskontor i Trondheim og Kristiansund.

Vi har over flere år arbeidet tett med kunde for å optimere deres sikringer av strømkostnadene og hadde en rekke kunder som gikk inn i denne perioden godt sikret med lange avtaler. Disse har kunnet se tilbake på et år med stabilt lave strømkostnader sammenlignet med andre.

Energi Salg Norge har til tross for usikkerheten knytte til krig i Europa og sterkt økende energipriser, fortsatt veksten fra tidligere år. I 2022 leverte vi 8,8 TWh til våre kunder.
Espen Fjeld, Administrerende direktør i Energi Salg Norge

Våre kunder kjenner oss igjen på:

 

> Nærhet til kunden med høy grad av service

> Vår vilje til å dele risiko med kunden

> Velprøvde forvaltningsløsninger med dokumenterte resultater

> Et entusiastisk og kompetent lag

Kontakt Energi Salg Norge