Om oss

Energi Salg Norge er den norske delen av Energi Danmark. Energi Danmark gruppen er Nordens største strømleverandør i bedriftsmarkedet. Selskapet er representert med mer en ti kontorer i Norden og Tyskland. Konsernet leverer ca 30 TWh i året til næringsliv, offentlig forvaltning og energiverk. Omsetning var på 15 milliarder DKK i 2015. Energi Danmark gruppen er ISO-sertifisert i henhold til ISO-9001 og ISO-14001.

Våre kunder kjenner oss igjen på:

Nærhet til kunden med høy grad av service

Vår vilje til å dele risiko med kunden

Velprøvde forvaltningsløsninger med dokumenterte resultater

Energi Salg Norge AS er et heleid datterselskap av Energi Danmark A/S. Selskapets hovedkontor ligger på Skøyen i Oslo.

Kontakt Energi Salg Norge