Om oss - Energi Salg Norge

Om oss

 

Energi Salg Norge den nest største strømleverandøren i Norge, og leverer til bedriftsmarkedet. Selskapets visjon er å være en stabil og langsiktig partner, og en viktig del av verdikjeden til virksomheter i privat og offentlig sektor. Selskapet er et heleid datterselskap av Energi Danmark Gruppen. Vårt hovedkontor ligger på Skøyen i Oslo.

Vi har over flere år arbeidet tett med våre kunder for å hjelpe de med å optimere energiforbruk og kostander. Gjennom langsiktige avtaler sitter kunden igjen med stabilt lave strømkostnader over tid, og vi kan bidra til økt verdiskaping.

Energi Salg Norge er den norske delen av Energi Danmark gruppen. Energi Danmark er ett av Nord Europas ledende energiselskap innenfor fysisk og finansiell energihandel. Vi har søsterselskap i Sverige, Finland og Tyskland, som gir oss sterk tilgjengelig komptenase på tvers av Norden.

Våre kunder kjenner oss igjen på:

Nærhet til kunden med høy grad av service

Vår vilje til å dele risiko med kunden

Velprøvde forvaltningsløsninger med dokumenterte resultater

Et entusiastisk og kompetent lag

Kontakt Energi Salg Norge