Om oss - Energi Salg Norge

Om oss

Energi Salg Norge er den norske delen av Energi Danmark gruppen; Nordens største strømleverandør i bedriftsmarkedet. Gruppen leverer ca 40 TWh i året til næringsliv, offentlig forvaltning og energiverk.

Energi Salg Norge er Norges nest største strømleverandør til bedriftsmarkedet i Norge. Selskapets visjon er å være en stabil og langsiktig partner og en viktig del av verdikjeden til virksomheter i privat og offentlig sektor. Selskapet er et heleid datterselskap av Energi Danmark. Vårt hovedkontor ligger i Oslo, og vi har et avdelingskontor i Trondheim og Kristiansund.

Vi har over flere år arbeidet tett med kunde for å optimere deres sikringer av strømkostnadene og hadde en rekke kunder som gikk inn i denne perioden godt sikret med lange avtaler. Disse har kunnet se tilbake på et år med stabilt lave strømkostnader sammenlignet med andre.

Våre kunder kjenner oss igjen på:

> Nærhet til kunden med høy grad av service

> Vår vilje til å dele risiko med kunden

> Velprøvde forvaltningsløsninger med dokumenterte resultater

> Et entusiastisk og kompetent lag

Kontakt Energi Salg Norge