Balanseansvar er verdifullt for våre kunder

Å være balanseansvarlig gir oss et unikt innblikk i markedet. Vi handler på strømbørsen uten fordyrende mellomledd, noe som skaper verdi for våre kunder.

Hva vil det si å være balanseansvarlig?

En ordinær strømleverandør trenger kun å levere den strømmen som kunden forbruker. Men er du ansvarlig for saldoen, må du også sørge for at strømforsyningen er tilstrekkelig. Dette er nødvendig for at overføringsnettet skal fungere sikkert og pålitelig.

Vi får et unikt innblikk i markedet ved å stå for balansen, noe vi gjerne deler med våre kunder. Det er blitt stadig vanskeligere å forutse hvor strømmarkedet vil utvikle seg, og dette kombinert med økningen i fornybare energikilder gjør at kunnskap og innsikt har blitt avgjørende.

Unngå dyre mellomledd

Strømprisen fastsettes på NordPool / NASDAQ, hvor vi driver direkte handel for våre kunder og andre leverandører. Når du er kunde hos oss slipper du dyre mellomledd som megler eller vanlig strømleverandør.

Øk inntektene dine

Vi tilbyr mer enn bare en pris. Vi tilbyr deg råd og skaper verdi for din virksomhet – også langsiktig. Dette betyr at vi kan tilby deg flere muligheter for profitt.

Dette med åpenhet og transparens er egentlig ganske enkelt i strømmarkedet. Lær å forstå hvordan det fungerer og spør oss om råd. Da kan du ta den riktige avgjørelsen.
Eirik Erstad, Head of Sales i Energi Salg Norge

 


 

 

Slipp fordyrende mellomledd


Kjøp din strøm direkte fra Energi Salg Norge og ikke fra megler eller vanlig strømleverandør. Vi står for saldoen og handler derfor direkte på strømbørsene, noe som gjør at du slipper å betale et mellomledd.

Rådgivning basert på vår unike kunnskap

Den økende andelen fornybare energityper kombinert med økende forbruk gjør det stadig vanskeligere å forutsi hvor strømmarkedet er på vei. Vår inngående kunnskap om strømmarkedet blir derfor stadig viktigere for vår evne til å tilby råd til kundene – både på forbruks- og produksjonssiden – og for å skape verdier for deres virksomhet. Verdi i form av tilleggs gevinster fra regulatormarkedet, og verdi i form av mer fleksible løsninger.

Vi er stolte av å kunne hjelpe våre kunder med å finne frem til en tilpasset og unik løsning. Vi bidrar med verdiskapende rådgivning, og er en forutsigbar og uavhengig samarbeidspartner.

Vi jobber for å forme morgendagens kraftmarked

Er du en forbrukskunde? Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi kan bidra til din virksomhet!

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type EnergiDanmark.Website.Models.GridComponent.RelatedContentModel.