17-Dagen 2024 - Energi Salg Norge

Velkommen til 17-Dagen

Energi Salg Norge inviterer til konferanse på
Oslo Event Hub den 23. mai 2024.
Der vi fortsetter suksessen og sette bærekraft på dagsordenen.


Tallet 17 har en spesiell betydning i sammenheng med bærekraft fordi det representerer antall bærekraftsmål satt av FN.
Disse målene ble vedtatt i 2015 som en universell oppfordring til handling for å avslutte fattigdom, beskytte planeten og sikre at alle mennesker nyter fred og velstand innen 2030.


Opplev en dag fylt med innsikt og kunnskap om bærekraft fra ulike perspektiver.
Vi skal øke vår kunnskap rundt bærekraft, og hvordan vi sammen kan bidra fremover.
Samfunnet skal fra festtaler til faktisk handling, og næringslivet fra styremøter og kaffeprat til praksis.
Vi er nødt til å forholde oss til det i dag, for å lykkes i morgen.

Sikre deg billett her!

Hvorfor en konferanse om bærekraft?

I en verden med bekymring og utfordringer knyttet til energiusikkerhet på den ene siden, og de økende skadene som klimaendringene påfører jorden på den andre, er det viktig å jobbe for å høyne omstillingstakten mot bærekraftige løsninger – både klima- og lønnsomhetsmessig.

For å lykkes med bærekraftsmålene trenger vi nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner, du og jeg, må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Vi håper at vår konferanse vil bidra til å styrke partnerskap og samarbeid på tvers av sektorer og bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid for alle. Dette blir en dag, der vi gjennom ulike perspektiver, skal øke vår innsikt og kunnskap rundt bærekraft, og hvordan vi sammen kan bidra fremover.

Du kan se frem til en dag med mange inspirerende foredrag. Våre foredragsholdere gir deg verdifull innsikt og kunnskap om bærekraft. Vi garanterer dagsaktuelle, lærerike og spennende foredrag fra noen av Nordens fremste på tema bærekraft.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Eirik Erstad
Eirik Erstad
Head of Sales
Kristina Nybakken
Kristina Nybakken
Project manager - customer development & sustainability
Ingeborg Frønsdal Fjeld
Ingeborg Frønsdal Fjeld
Project manager - customer development & sustainability