17-Dagen 2024 - Energi Salg Norge

17-DAGEN 2024

Den 23.mai gjennomførte vi 17-dagen – konferansen dedikert til FNs 17.bærekraftsmål. Tusen takk til alle som deltok på scenen og i publikum, og spesielt takk til Ingeborg Fjeld, Kristina Nybakken og Eirik Erstad som loset oss gjennom dagen.

Vi har lagt bak oss en inspirerende dag på OSLO EVENT HUB, hvor vi har fått både faglig påfyll og nettverksbygging.

Blant høydepunktene var:

-Et energimarked i endring: Om europeiske energimarkeder, fremtiden for Norges kraftforsyning, og bærekraft.
-Bærekraft sett med politiske briller: Diskusjoner om kraftsystemer, Norges grønne fremtid, og utvikling av havvind.
-Fremtidens energimarked: Juridiske rammeverk og kjernekraftens rolle i Norge.
-Innovasjon med bærekraftsfokus: Bærekraft i finans og pitching fra fremtidens innovatører.
-Bærekraft i teknologi og kunstig intelligens: Generativ AI og praktisk bruk av KI i kraftmarkeder.
-Bærekraft i praksis: Oslo som sirkulært energiselskap og utslippsfri energiforsyning.

Takk til alle som bidro til å gjøre dagen uforglemmelig! Håper vi sees neste år!