Åpenhetsloven - Energi Salg Norge

ÅPENHETSLOVEN

Redegjørelse om grunnleggede menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold I Energi Salg Norge AS.

Denne redegjørelsen er utarbeidet i henhold til Åpenhetsloven, som pålegger virksomheter å offentliggjøre informasjon om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet og leverandørkjede.

I Energi Salg Norge er vi opptatt av å respektere og fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede. Vår jobb vil derfor være å kontinuerlig forbedre og utarbeide interne retningslinjer og rutiner som gjenspeiler våre forpliktelser og forventniger til oss selv og våre samarbeidspartnere.

I tråd med OECD sine retningslinjer vil vi fremover gjennomføre regelmessige aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forhindre og begrense de potensielle negative konsekvenser i vår virksomhet og leverandørkjede.

Den totale oversikten over de vurderinger som er gjort i forbindelse med vårt bærekraftsarbeid for regnskapsåret 2023 kan du finne i årsrapporten.