Næring for Klima - Energi Salg Norge

Næring for Klima

Oslo kommune skal kutte utslippene av klimagasser med 95 prosent innen 2030, og er avhengige av å ha med næringslivet på laget. Som medlem av Næring for Klima-nettverket forplikter vi oss til å redusere våre klimagassutslipp fra egen virksomhet, og at vi gjennom innovasjon og kjøp av tjenester fremmer klimavennlige løsninger utenfor egen virksomhet.

Gjennom Næring for Klima forplikter vi oss til følgende:

  • Intensjon: Vi støtter Oslos klimamål og vil arbeide aktivt for utslippsreduksjon hos oss selv og andre i henhold til klimakontrakten.
  • Geografisk relevans: Vi må ha virksomhet i Oslo eller indre deler av Stor-Oslo.
  • Lederforankring: Vårt klimaarbeid og medlemskap i Næring for klima må være forankret i toppledelsen.
  • Handling: Vi må ha gjennomført eller lagt planer for gjennomføring av tiltak for å redusere klimagassutslipp.
  • Rapportering: Vi må årlig fylle ut og levere årsrapport til Næring for klima
  • Deltakelse: Vi prioriterer deltakelse på minst ett møte i nettverket årlig.

Hva forventes av oss som medlemsbedrift?

Det forventes at vi jobber aktivt med å redusere våre utslipp av klimagasser, og å jobbe for å ha gode styringssystemer for klimaledelse. Forventningene under oppsummerer noen beste praksis-punkter som forventes av oss som medlem: 

  • at klimaarbeidet er forankret i vår strategi
  • at vi er miljøsertifisert
  • at vi fører utslippsregnskap og har kvantifisert målene for utslippsreduksjon
  • at vi stiller klima- og miljøkrav til leverandører.
We are proud to enter the Climate Pact with the City of Oslo and we commit to work purposefully to help achieve the city's climate targets. We will use new solutions to cut own emissions and we will work for other businesses to do the same.

Dersom du har noen innspill til vårt videre arbeid med Klima og Miljø, vennligst ta kontakt med bærekraftsansvarlig, Ingeborg Fjeld.

Ingeborg Frønsdal Fjeld
Ingeborg Frønsdal Fjeld
Project manager - customer development & sustainability