Markedsinnsikt - videoer - Energi Salg Norge

MARKEDSINNSIKT VIDEOER

 

I Energi Salg Norge har vi mange kunnskapsrike ansatte med lang erfaring fra bransjen. Denne kompetansen ønsker vi å dele med våre kunder. I takt med at vi ser en hurtig elektrifisering, opplever vi at strøm som produkt får en stadig større betydning i hverdagen. Vi ønsker derfor å skape interesse for temaet samtidig som folk kan ta nytte av innsikten vi innehar. Med riktig kunnskap kan både våre kunder og den enkelte forbruker påvirke blant annet sitt energiforbruk og energiinvesteringer.

 

Senior Porteføljeforvalter i Energi Salg Norge AS, Lorents Hansen, har en unik innsikt i markedet da han jobber tett på både markedet og kundene våre. Vi ber han med jevne mellomrom om å oppdatere oss litt på hva som skjer og hva som er de viktigste påvirkningsfaktorene på strømprisen i dag, og fremover.

Markedsinnsikt Oktober 2022

Markedsinnsikt September 2022

Vi ser store svingninger i strømprisene, og flere prisområder i Europa som priskobler på ulike tider av døgnet og dager i løpet av en uke. I dagens markedsinnsikt snakker Senior Porteføljeforvalter Lorents Hansen om noen fundamentale og politiske faktorer som vil kunne påvirke prisene fremover.

Markedsinnsikt August 2022

Før sommeren i år kunne vi se tydelige strømprisforskjeller i Norge, men de siste ukene har denne inndelingen er endret seg drastisk.
Lorents Hansen, senior porteføljeforvalter i Energi Salg Norge AS, er nå tilbake med ny markedsinnsikt hvor han forteller mer om dette.  
Vi kan spesielt legge merke til en økt strømpris i Sørvest-Norge, som i større grad er påvirket av resten av Europa og nå skiller seg fra prisen i Sørøst-Norge.  

I Frankrike fortsetter prisoppgangen, og handler i øyeblikket Q4 2022 og Q1 2023 til ca 12-13 kr/kWh. Vi ser altså store økninger på kort tid, og prisen i Frankrike vil være svært interessant å følge med på fremover. 

Markedsinnsikt Juni 2022

I Europa er det fortsatt knapphet på energi, noe som holder strømprisene på et høyt nivå. Lorents Hansen, senior porteføljeforvalter i Energi Salg Norge AS forteller denne måneden om hvordan Russlands stopp i overføring av strøm til Finland også påvirker strømprisen i Norge.

På kort sikt gir stopp i overføring av strøm fra Russland til Finland en umiddelbar og betydelig økning i strømprisen i Finland. Fra Finland er det god overføringskapasitet til Sverige, og videre til Sør-Norge. Det gjør at vi også her ser konsekvensen med fortsatt høy strømpris, først og fremst på kort sikt. Men på grunn av usikkerheten dette medfører viser også strømprisprognosene, med forutsetning om langvarig stopp, at hele perioden frem mot 2027 forventes en høyere strømpris enn det som var tilfellet dersom Russland ikke hadde kuttet tilførselen til Finland.

Også Midt-Norge som til nå har vært relativt upåvirket av det Europeiske markedet, har fått høyere strømprisprognoser for årene frem mot 2027.

Markedsinnsikt Mai 2022

Norge er en del av et felles Europeisk kraftmarked.
Prisene på kraft varierer blant annet med tilgjengelig overføringskapasitet, og kostnaden for kraftproduksjon.  
I denne månedens markedsinnsikt forteller Lorents Hansen, senior porteføljeforvalter i Energi Salg Norge, mer om hvordan gasslagernivå påvirker gasspris, kostnaden for gasskraft og til slutt strømpris. Gass utgjør en vesentlig andel av Europas energiforbruk, og ca. 90% av gassen importeres.  
Sør-Norge har kraftunderskudd og Midt/Nord-Norge har kraftoverskudd. Overføringskapasiteten er dårlig mellom disse to områdene derfor blir kraftprisen i Sør-Norge bestemt av et rekordhøyt kontinental Europeisk strømprisnivå. 

Markedsinnsikt April 2022

Vi har igjen bedt Lorents Hansen, senior porteføljeforvalter i Energi Salg Norge, utdype litt om markedssituasjonen.
Når variasjonen i strømprisene er så store, blir det spennende å følge med på hvilken påvirkning snøsmeltingen vil ha fremover.  

Nordisk systempris er prisen for elektrisk kraft, og den beregnes daglig av Nord Pool AS. Beregningen er basert på hva som meldes inn av produsert kraft og hva som etterspørres. Systemprisen tar ikke hensyn til overføringsbegrensninger, og er kun en referansepris. På grunn av de enorme prisforskjellene vi ser innad i Norge, er ikke systemprisen representativ per i dag.

Markedsinnsikt Mars 2022

Her hjemme ser vi fortsatt enorme forskjeller i strømprisen nord og sør i landet. Gassprisen i Europa har fortsatt stor innvirkning på sør-norske strømpriser, men nå snakkes det også om nye sanksjoner mot Russland som påvirker energiprisene både i Norge og Europa.
Nord Stream 2 er en russisk gassrørledning som går gjennom Østersjøen til Tyskland. Gassrørledningen skal gi en stor økning i russisk gasseksport til Europa, men på grunn av Ukarina-krisen har Tyskland valgt å ikke gi den endelige godkjenningen. For en nærmere forklaring ta en titt på markedsinnsikt med Lorents Hansen, senior porteføljeforvalter hos Energi Salg Norge AS.

Strømpreik Februar 2022

I vinter har prisforskjellene mellom nord og sør i Norge vært enorme, og mens prisnivået er ventet å holde seg relativt høyt i sørlige deler av landet en stund fremover, går det mot fulle magasiner og lavere priser nord i landet.

Head of Sales i Energi Salg Norge, Eirik Erstad har tatt en prat med Espen Fjeld administrerende direktør, for å høre litt mer om de store prisforskjellene og hva dette skyldes.

Markedsinnsikt Januar 2022

Senior Porteføljeforvalter i Energi Salg Norge, Lorents Hansen, forteller oss kort om forventningene i markedet. ​

Ved tider når det er underskudd i vannmagasinene påvirkes kraftprisen i Norge i større grad av kraftprisen på kontinentet. I det sentrale Europa er det gassprisen som setter kraftprisen, spesielt når etterspørselen etter kraft er høy. Gassprisen styres av etterspørselen som i stor grad blir påvirket av temperaturen. Lav temperatur i Europa gir økt etterspørsel og dermed høyere gasspris.

Strømpreik Juni 2022

Kan nye regler for grunnrentebeskatning gjøre at vi får billigere fastpriser?

De siste månedene har regjeringen jobbet med konkrete tiltak som skal legge til rette for bedre fastprisavtaler til folk og bedrifter. Endringer av grunnrenteskatten er blant grepene. 

Se hva Head of Sales Eirik Erstad og Espen Fjeld administrerende direktør preiker om i dagens strømpreik.