Klimaregnskap - Energi Salg Norge

Klimaregnskap 

Vi i Energi Salg Norge har satt oss realistiske mål for å redusere våre klimagassutslipp. Vi vil gjennomføre tiltak der en faktisk se at det har en effekt.

Vårt klimaregnskap for 2022 viser at over 75% av vårt samlede klimagassutslipp skyldes flyreiser (10,37 tonn co₂).

Energibruk er den nest største kategorien, med 24% av det totale utslippet. Det betyr at flyreisene alene står for mer enn hele virksomhetens energibruk. Vi har derfor satt oss nye mål og iverksatt en reisepolicy der fokuset er å kutte utslipp fra flyreiser med 50% innen 2030.

Dersom du har noen innspill til vårt videre arbeid med våre klimagassutslipp, vennligst ta kontakt med vår bærekraftsansvarlig:

 

Ingeborg Frønsdal Fjeld
Ingeborg Frønsdal Fjeld
Project manager - customer development & sustainability
Kristina Nybakken
Kristina Nybakken
Project manager - customer development & sustainability