Fastpris - Energi Salg Norge

Fastpris

Med en fastprisavtale sikrer kunden seg til en på forhånd kjent pris, og unngår på denne måten de kraftige prissvingningene som skjer i markedet. Prisen er fast i hele avtaleperioden som gjerne strekker seg over flere år. Dette fører til at en fastprisavtale gir høy grad av forutsigbarhet. Denne avtaletypen gir lavest risiko i forhold til store prissvingninger, men gir ingen mulighet for fleksibilitet i avtaleperioden.

Du er velkommen til å kontakte oss for å høre mer om fordelene ved å være kunde hos Energi Salg Norge AS.