Porteføljeforvaltning

Kraftavtalen med merverdi

For store og mellomstore selskap tilbyr vi Porteføljeforvaltning i samarbeid med søsterselskapet Energi Danmark Securities.

Velger din bedrift å inngå et samarbeid om Porteføljeforvaltning, utarbeider vi en individuell strategi ut fra markedets forutsetninger og deres risikoprofil.

Samarbeidspartnere får løpende profesjonell rådgivning og rapportering, der alle relevante markeds- og risikofaktorer gjennomgås. Energi Danmark vil med en slik samarbeidsavtale skape en langsiktig relasjon, og skape merverdi for deres verdikjede.

Med en kontinuerlig markedsovervåkning med mål om å dra nytte av prisfaktorene, oppnås en stabil og gunstig kraftpris.

 

 

Med Porteføljeforvaltning får dere:


Løpende individuell rådgivning og rapportering
Risikohåndtering tilpasset deres strategi
Personlig forvalter

Les om vårt produkt PM Index:

For mer informasjon om Porteføljeforvaltning, les mer på konsernets nettsider eller vennligsts ta kontakt med:

 

Lorents Hansen Senior Portfolio Manager
Roar Hoset Ansnes Senior Portfolio Manager