Spot

En variabel pris med et lavt påslag.

Denne avtalen passer for deg som vil at markedet løpende skal sette prisen. Energi Salg Norge Spot innebærer at den variable prisen blir satt etter den Nordiske kraftbørsen NordPool Spot. Med Energi Salg Norge Spot vil din virksomhet alltid ha en markedsmessig variabel pris med et lavt påslag.

For bedrifter som ikke hovedsaklig har interessen rettet mot kraftmarkedet, og hvor elektrisitet ikke utgjør en tung kostnad, kan denne avtalen være den riktige. Med Energi Salg Norge Spot kan dere som bedrift la markedet agere, mens dere fokuserer på deres virksomhet.

En variabel strømpris innebærer at din bedrift må være oppmerksom på at det til tider kan forekomme store prisvariasjoner. På lang sikt pleier uansett denne avtalen å kunne generere et bra prisnivå.

Energi Salg Norge Spot er en avtale som:

  • Alltid gir markedspris
  • Gir en variabel pris
  • Har et lavt påslag

Du er selvfølgelig velkommen til å kontakte oss for å høre mer om fordelene ved å være kunde hos Energi Salg Norge AS.

Kontakt Energi Salg Norge