Spot og Spot med Pristak

En variabel pris med et lavt påslag, eventuelt med en maks prisgaranti.

Denne avtalen passer for deg som vil at markedet løpende skal sette prisen. Energi Salg Norge Spot innebærer at den variable prisen blir satt etter den Nordiske kraftbørsen NordPool Spot. Med Energi Salg Norge Spot vil din virksomhet alltid ha en markedsmessig variabel pris med et lavt påslag.

For bedrifter som ikke hovedsaklig har interessen rettet mot kraftmarkedet, og hvor elektrisitet ikke utgjør en tung kostnad, kan denne avtalen være den riktige. Med Energi Salg Norge Spot kan dere som bedrift la markedet agere, mens dere fokuserer på deres virksomhet.

En variabel strømpris innebærer at din bedrift må være oppmerksom på at det til tider kan forekomme store prisvariasjoner. På lang sikt pleier uansett denne avtalen å kunne generere et bra prisnivå.

Pristak som tillagg

I denne avtalen legger vi inn en makspris, slik at din bedrift vil få glede av lave markedspriser, og samtidig være sikret mot at prisen blir høyere enn pristaket. Blir prisen høyere enn pristaket, betaler du pristaket.
Dette tillegget på Energi Salg Norge Spot, passer for en bedrift som ønsker mer forutsigbarhet, eller der et visst prisnivå her stor betydning for bedriften.

Energi Salg Norge Spot er en avtale som:

  • Alltid gir markedspris
  • Gir en variabel pris
  • Har et lavt påslag

Med et pristak i tillegg:

  • Er du alltid sikret mot høye priser
  • Har du full mulighet til å få med lave markedspriser.

    Du er selvfølgelig velkommen til å kontakte oss for å høre mer om fordelene ved å være kunde hos Energi Salg Norge AS.
Kontakt Energi Salg Norge