Kraftpool

I Kraftpoolproduktet samler Energi Salg Norge mange bedrifter i et innkjøpsfellesskap, slik at vi oppnår et stort innkjøpsvolum. På den måten oppnår du som kunde stordriftsfordeler. Kraftpool har elementer til felles med en Fast Pris, da din virksomhet sikres en stabil kraftpris på grunn av at prisen er fast i hele leveringsåret.

Kraftpool skiller seg fra Fast Pris i innkjøpsstrategi: Fast Pris oppnås ved å handle kun én enkelt gang, mens innkjøpene til Kraftpool spres fra tidspunktet for inngåelse av kontrakt og helt frem til leveringen begynner. Når Energi Danmark Forvaltning mener at markedet er gunstig, foretas innkjøpene. Dermed blir din virksomhet ikke så avhengig av timing, og risikoen spres dessuten over alle innkjøpene som blir foretatt av Kraftpoolen.

Kraftpoolprisen er ikke fastsatt på det tidspunktet kontrakten blir inngått. Når alle innkjøp er foretatt, kunngjøre Energi Salg Norge den endelige prisen for leveringsåret.

Hos Energi Salg Norge har vi fire forskjellige Kraftpoolprodukter

Kraftpool
Kraftpool uten profil
Kraftpool med profil
Kraftpool PSO

Som Kraftpoolkunde hos Energi Salg Norge får du løpende informasjon om utviklingen i markedet og om din virksomhets kraftinnkjøp. Du mottar kvartalsvis rapportering med gjennomgang av markedets bevegelser og den forventede avregningspris.

Du er mer enn gjerne velkommen til å ringe eller skrive til oss for å høre mer om fordelene ved å være kunde hos Energi Salg Norge.

Kontakt Energi Salg Norge