Fast Pris

Med en Fast Pris sikrer din virksomhet sin kraftleveranse mot prissvingninger. Ved en Fast Prisavtale kjenner du kostnadene for den periode avtalen dekker. Som all børshandel er timingen avgjørende, og handelstidspunktet bestemmer hva den faste pris blir.

Sammensetning av Fast Pris:

Sammensetning av Fast Pris:
Systempris
CFD
Profil
= Fast Pris

Elementene i en Fast Pris kan kombineres i flere typer av Fast Prisprodukter

Fast Pris ex. Profil

Fast Pris ex. Profil er for deg som ønsker et produkt med begrenset risiko, men som ikke ønsker å prissikre din forbruksprofil. Profilen er et uttrykk for når på døgnet din virksomhet bruker strømmen.

Fast Pris ex. Profil avregner forbruksmønsteret til spotmarkedets priser. Hvis din virksomhet har mulighet for å endre forbruksmønsteret fra de dyre dagtimene til de billige nattetimene, vil dette straks få effekt på avregningen av Fast Pris ex. Profil. Din virksomhet vil da oppnå fordeler ettersom profilen leveres til den faktiske pris, og dermed betaler du ikke den risikopremie som tillegges ved prissikring av profilen. Produktet retter seg også til virksomheter som har en kostbar forbruksprofil.

Fast Pris. ex. CfD

Fast Pris. ex. CfD er produktet til virksomheten som ønsker en fast pris, men ikke en prissikring av CfD. Dermed avregnes CfD i spotmarkedet. Produktet kan være fordelaktig såfremt det vurderes at den aktuelle CfD premie er prisfastsatt for høyt på kraftbørsen og det er forventning om et prisfall. Produktet inneholder en viss risiko, siden prissettingen på CfD er meget avhengig av strømimporten/eksporten til de omkringliggende land, og denne kan ofte forstyrres av uforutsigbare ting.

Fast Pris ex. CfD og ex. Profil

Fast Pris ex. CfD og ex. Profil er et produkt hvor kun systemprisen blir låst fast. Både CfD og profilen leveres til gjeldene spotpris. Produktet retter seg til den virksomhet som vil avvente avdekning av CfD og profil til senere, men ønsker å prissikre systemprisen på det nåværende nivå.

Fast Pris Plus

Fast Pris Plus gir din virksomhet mulighet for å kjøpe en opsjon. Dermed fastholder du fordelene ved Fast Prisavtalen, men kjøper samtidig angrerett som gir rett til å innfri opsjonen. Dermed kan du oppnå en lavere pris såfremt markedet faller.

Kontakt Energi Salg Norge