One Stop Shop


Som eneste aktør tilbyr Energi Salg Norge, med sine søsterselskap og morselskap, krafleveranse til hele Norden og Tyskland. One Stop Shop konseptet er en ny løsning for virksomheter med flere avdelinger i de nordiske landene.

One Stop Shop er et resultat av et samarbeid mellom fem land. Morselskapet i Danmark er Energi Danmark A/S og datterselskapene i Sverige, Finland, Norge og Tyskland, Energi Försäljning Sverige AB, Energia Myynti Suomi Oy, Energi Salg Norge AS og Energie Vertrieb Deutschland EVD GmbH.

For oss handler det om å gjøre det enklere for deg å kjøpe strøm. Dette betyr at du har ett kontaktpunkt i stedet for en individuell kontakt for hvert land. Gjennom vår satsning tilbyr vi ferdig konterte kraftfakturaer for hele foretaket.

Hvorfor skal din bedrift velge One Stop Shop?

Svaret på dette spørsmålet er enkelt - med One Stop Shop får du:

• Ett enkelt kontaktpunkt
• En enkel løsning på ditt energibehov
• En felles oversikt over de fem landene
• Kunnskapsdeling mellom de fem landene
• Kundeservice i det foretrukne språket for enkelte divisjoner

Gjennom One Stop Shop samler vi all kunnskap fra våre dedikerte ansatte og pass på at du får den beste løsningen for alle dine avdelinger. Vi anser oss selv en sterk og troverdig partner. Som en konsern med over tyve års erfaring innen energibransjen, vet vi vår vei rundt i energisektoren, herunder energihandel, risikostyring, porteføljestyring og balanse mellom produksjon og forbruk.

Velg klokt - velg One Stop Shop for din bedrift.