Konsern

Energi Salg Norge er en del av Energi Danmark A/S, Danmarks største krafthandelsselskap.

Med etableringen av Energi Salg Norge i 2010, har konsernet krafthandelsselskaper i alle de fire nordiske landene. Gjennom denne nordiske representasjonen kan Energi Salg Norge og konsernet dekke også nordiske selskapers kraftbehov og oppnår også et rasjonale ved at man bare trenger «one point of contact» for å få tilbud og tilretteleggelse av en nordisk opphandling.

Konsernet etablerer seg også nå med eget selskap i Tyskland for å kunne håndtere tyske kunder og for eksempel nordiske kunder med anlegg i Tyskland.

Et av konsernets nøkkelselskaper er Energi Danmark Forvaltning i København. Her arbeider mange dyktige forvaltere med markedsovervåkning og kraftforvaltning for å levere gode kraftpriser til konsernets kunder, i nært samarbeid med søsterselskapene i Norden og for Norges del – Energi Salg Norge AS.

Lære mer om konsernet i videoen:

Energi Salg Norge har siden salgsstart vinteren 2010/2011 hatt en betydelig vekst og leverer i dag til både private bedrifter og offentlige bedrifter over hele landet. Selskapet er solid og innehar AA-rating hos Soliditet. Morselskapet har AAA-rating.

Velkommen til oss, og vi skal gi din bedrift et skreddersydd tilbud om kraftleveranse enten selskapet opererer bare i Norge eller har anlegg i andre land i Norden.

Energi Salg Norge har hovedkontor på Skøyen i Oslo.