CSR

I løpet av 2014 er det planer om å etablere den første støtteordning fra Energi Salg Norge. Som en del av vår strategi for å støtte tiltak som fremmer trivsel for barn og unge vil Energi Salg Norge vise sin støtte i form av økonomisk bidrag til stiftelsen Sykehusbarn.

Sykehusbarn ble etablert i Norge i 2011 med sikte på å gi et positivt bidrag til livskvaliteten for alvorlig syke barn på sykehus. Barns liv på sykehus er ofte definert av sykdom og elendighet. Gjennom Sykehusbarn sine aktiviter gis barna mulighet til å flykte fra alvoret som preger deres daglige sykehustilværelse.

Sykehusbarn står bak en rekke ulike tiltak for å bedre trivsel for barn og unge, og dermed øke livskvaliteten for alvorlig syke barn og unge som er innlagt på sykehus. Disse initiativene gjennomføres i nært samarbeid med leger og pleiepersonell.

Stiftelsen samler og mottar bidrag - som de fra Energi Salg Norge - og bruke dem som støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre som bidrar til å fremme stiftelsens arbeid.