Årets foredragsholdere på 17-DAGEN
- Sammen for å nå verdens viktigste mål

Vi har valgt å fokusere på det 17. bærekraftsmålet som tema for vår konferanse, og det med god grunn. Det 17. bærekraftsmålet handler om å styrke samarbeid for å nå alle de andre 16 målene. Dette betyr at dette målet er avgjørende for å oppnå en bærekraftig utvikling på globalt nivå.

Årets foredragsholdere:

Har du spørgsmål, ta kontakt med:

 

Ingeborg Frønsdal Fjeld Project manager - customer development & sustainability
Espen Fjeld Managing Director
Eirik Erstad Head of Sales
Jamdee Mace Dela Cruz Client Coordinator