Energi Salg Norges Bærekraftsseminar 2023

Hold av datoen - Energi Salg Norge AS har gleden av å invitere til seminar den 01.juni 2023 på Oslo Event Hub. Hvor vi gjentar suksessen fra i fjor, og setter bærekraft på agendaen.

Dette blir en dag, der vi gjennom ulike perspektiver, skal øke vår innsikt og kunnskap rundt bærekraft, og hvordan vi sammen kan bidra fremover.
Samfunnet skal fra festtaler til faktisk handling, og næringslivet fra styremøter og kaffeprat til praksis. Vi er nødt til å forholde oss til det i dag, for å lykkes i morgen. 

Håper du finner tid, den første junidagen, til litt faglig og sosialt påfyll sammen med oss. 

Seminaret vil i år bli avholdt på Oslo Event Hub. 

Vi avslutter dagen med felles festmiddag og underholdning samme sted. 

Mer praktisk informasjon kommer.

Hvorfor et seminar om bærekraft?

I en verden med bekymring og utfordringer knyttet til energiusikkerhet på den ene siden, og de økende skadene som klimaendringene påfører jorden på den andre, er det viktig å jobbe for å høyne omstillingstakten mot bærekraftige løsninger – både klima- og lønnsomhetsmessig.

Når etterspørselen etter olje og gass går ned, er vår jobb for kommende generasjoner, å sikre et energisystem som skal takle fremtidens utfordringer, knyttet til fornybar produksjon og lavere utslipp.

Har du spørgsmål, ta kontakt med:

 

Ingeborg Frønsdal Fjeld Project manager - customer development & sustainability
Espen Fjeld Managing Director
Eirik Erstad Head of Sales
Jamdee Mace Dela Cruz Client Coordinator